TYÖYHTEISÖN VALMENNUS

TYÖYHTEISÖN VALMENNUS

Tiimillämme on pitkä kokemus työyhteisöjen kehittämisestä. Useimmat valmennukset räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Tarjoamme työyhteisön valmennuspalveluita Helsingin, Joensuun ja Lappeenrannan alueella.

Ohessa esimerkkejä suosituimmista valmennuksista:

Mielenjohtamisella menestykseen

Mieli on kaiken toiminnan lähde, joka ohjaa niin käyttäytymistä kuin elämäämme. Ihmismielessä on piileviä voimavaroja, joita voidaan hyödyntää tulemalla niistä tietoisiksi ja harjoittamalla niitä systemaattisesti. Useimmat elämämme esteet ovat viime kädessä itsemme luomia mielen sisäisiä esteitä ja näin ollen mielessä myöskin voitettavissa.

Mielenjohtamisella menestykseen -valmennuksessa perehdytään mielen voimavarojen tunnistamiseen sekä niiden valjastamiseen työelämän ja uraohjauksen käyttöön. Tämä sopii erinomaisesti myös urheilijoille ja kaikille itsensä kehittämisestä kiinnostuneille.

Muutosvalmennus – kuinka selviytyä työelämän myrskyistä?

Valmennus auttaa osallistujia ymmärtämään muutoksen inhimillisiä vaikutuksia ja seurauksia. Pääpaino valmennuksessa on käytännönläheisillä keinoilla, joilla osallistujia voi auttaa itseään paremmin selviämään muutoksen aiheuttamasta epävarmuudesta ja ahdistuksesta. Valmennusta on hyödynnetty paljon mm. paperiteollisuuden muutostilanteissa.

Myynnin psykologia

Valmennuksen keskeisenä teemana on oppia tunnistamaan oma persoonallinen tyyli sekä sen tuomat vahvuudet ja riskit myyntityössä. Lisäksi opetellaan tunnistamaan erilaisia asiakastyyppejä, ja kuinka huomioida psykologisia tekijöitä myyntiprosessissa. Valmennusta on tuloksellisesti hyödynnetty mm. autoliikeketjun myynnin ja asiakaspalvelun kehittämisessä.

Kehitä yrityksesi henkistä pääomaa – ota yhteyttä ja tilaa työyhteisön valmennus!

YHTEYDENOTTO >>

OTA YHTEYTTÄ!
YHTEYDENOTTO >>