COACHING JA TYÖNOHJAUS

COACHING JA TYÖNOHJAUS

Psykologitoimisto Talent Oy tarjoaa asiantuntevaa coachingia ja työnohjausta

Coachingilla on saatu hyviä tuloksia oman johtajuuden kehittämisen ja työimuun kytkeytymisen tukivälineenä, se auttaa johtajia parantamaan suoriutumistaan haastavassa toimintaympäristössä.

Löydä potentiaalisi ja saavuta tavoitteesi

Lähestymistapamme coachingiin perustuu psykologiseen asiantuntemukseemme. Se auttaa asiakasta kyseenalaistamaan ja muuttamaan rajoittavia uskomuksiaan ja sisäisiä esteitään, sekä ottamaan käyttöönsä koko potentiaalinsa tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Psykologitoimisto Talent Oy tarjoaa ammattitaitoista työnohjausta Helsingin, Joensuun ja Lappeenrannan alueella

Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden tutkia, arvioida ja kehittää työtä yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Työnohjausta voidaan antaa yksilöille, työryhmille tai kokonaisille työyhteisöille. Työnohjaus sopii kaikille toimialoille ja siitä hyötyvät kaikki, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään.

Työnohjauksesta hyötyy koko organisaatio

Työnohjaukselle asetetaan aina tavoitteet ja sen hyötyä arvioidaan suhteessa niihin. Työnohjaus auttaa selkiyttämään työn tavoitteita ja työtehtäviä, jäsentämään ammatillista identiteettiä sekä rooleja työyhteisössä. Se tukee työn sujuvuutta, muutos- ja oppimiskykyä sekä ammatillista kehittymistä. Se auttaa kehittämään johtamista ja yhteistyötä työpaikalla. Työnohjaus auttaa myös ylläpitämään työkykyä ja työhyvinvointia. Näin tuottavuudella ja kilpailukyvyllä on mahdollisuus kasvaa.

YHTEYDENOTTO >>

OTA YHTEYTTÄ!
YHTEYDENOTTO >>